Epinotia immundana Alhängevecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Brunsvarta framvingar med stor ljus triangulär fläck vid bakkanten med mörk inre begränsning. I regel längsgående rostbruna stråk i bakre delen, utanför och in i den ljusa fläcken. Par av ljusa streck från framkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula, Rosa

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Epinotia tetraquetrana
Björkgallvecklare
Epinotia trigonella
Vitfläckig björkrullvecklare
Epiblema cirsiana
Mindre tistelstjälkvecklare
Pammene argyrana
Mindre eksolvecklare
Epinotia cinereana
Asphängevecklare