Epinotia granitana Granitvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vitgrå framvingar med gråsvart tvärvattring. Längsgående centralt svart stråk av fläckar som viker av mot framhörnet.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Picea abies