Epinotia brunnichana Umbrarullvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Gråbrun framvinge med 4-sidig stor vit eller gråvit fläck vid bakkanten mitt på vingen. Den vita fläcken har ofta svart begränsning, speciellt inåt. En del exemplar mer enfärgat grå med diffus fläck vid bakkanten och även vita finns.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Corylus, Salix

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Epinotia solandriana
Föränderlig rullvecklare
Epinotia caprana
Större viderullvecklare
Epinotia sordidana
Dyster alrullvecklare