Kännetecken: Gråbruna framvingar med diffusa grå tvärband. Ett av dem strax innanför mitten och ett från bakhörnet snett in mot framkanten. Det inre tvärbandet är i regel tydligt vitt längs den inre kanten i bakre halvan.

Epinotia
nigricana

Silvergransknoppvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Epinotia nanana
Dvärgbarrvecklare
Epinotia pygmaeana
Vårgranvecklare
Epinotia subsequana
Silvergranstoppvecklare