Epinotia nemorivaga Mjölonminerarvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbruna framvingar. Grå tvärband 1/3 ut och från bakhörnet mot 2/3 ut. Båda banden vinklas inåt mot framkanten. Orangebruna streck från ytterkanten till framkanten och fläck vid hörnet i samma nyans.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctostaphylos uva

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Rhopobota myrtillana
Blåbärshakvecklare
Epinotia tetraquetrana
Björkgallvecklare
Pelochrista mollitana
Krisslerotvecklare
Pammene obscurana
Mörk björksolvecklare