Kännetecken: Gråbruna framvingar med diffusa grå eller vitaktiga tvärband. Ett av dem strax innanför mitten och ett från bakhörnet snett in mot framkanten. Mörk tand in mitt i det inre bandet från basfältet. Mycket liten art.

Epinotia
nanana

Dvärgbarrvecklare

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 9-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Picea abies

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Epinotia nigricana
Silvergransknoppvecklare
Epinotia subsequana
Silvergranstoppvecklare
Epinotia pygmaeana
Vårgranvecklare