Epinotia cruciana Prydlig videvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Yttre delen av framvingen rostbrun med ljus gulbrun fläck vid framkanten. Innanför ett ljust gulbrunt tvärband med silvriga kanter. Inre delen gulbrun men ofta med många rostbruna fjäll.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix aurita, Salix caprea, Salix purpurea, Salix viminalis

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Epinotia mercuriana
Prydlig fjällsippevecklare
Epinotia gimmerthaliana
Prydlig odonvecklare