Epinotia crenana Smal videvecklare

Alla foton
Kännetecken: Variabel. Svartgrå framvingar med vit teckning längs bakkanten som vidgas mitt på och längst ut. Det vita är ibland mer eller mindre gulbrunt. Vissa exemplar helt grå. Karakteristiskt veck från ytterkanten in mot mitten.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix caprea

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Mompha divisella
Galldunörtsbrokmal
Rhopobota ustomaculana
Lingonhakvecklare
Epinotia caprana
Större viderullvecklare
Epinotia trigonella
Vitfläckig björkrullvecklare
Epinotia nisella
Mångformig aspvecklare
Zeiraphera isertana
Ekklockvecklare