Epilecta linogrisea Gråvattrat bandfly

Alla foton
Kännetecken: Omisskännelig. Silvergrå framvingar med rostorange utkantsband och violett ton längs bakkanten. Oval och njurfläck med mörk kärna. Halmfärgad mellankropp med brunt U. Bakvingar gula med svart utkantsband.
©
♀+♂
Vingbredd: 32-41 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Epilobium, Primula, Rumex, Senecio, Taraxacum