Epicallima formosella Snedfläckspraktmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig. Gulbruna framvingar med brett vitkantat och kraftigt vinklat rödbrunt tvärband mitt på. Kraftiga palper med inre delen rödbrun och yttre vit med svart fläck. Ben och antenner svarta och vita.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: