Epiblema junctana Krisslevecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbruna framvingar. Halvcirkelformad mörkbrun fläck långt vid bakkanten mellan två ljusa fält. Det inre ljusa fältet har en mörk inre begränsning i samma färg som halvcirkeln.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Inula salicina

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Notocelia uddmanniana
Björnbärsvecklare