Epiblema foenella Gråbostjälkvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig. Bruna framvingar med en stor unik vit vinklad fläck från bakkanten mitt på vingen. Ljus fläck vid bakhörnet med små svarta prickar.
©
♀+♂
Vingbredd: 16-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia vulgaris