Epiblema inulivora Krisslestjälkvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbruna framvingar, ofta med rödbrun teckning i yttre delen av framvingen. Stor ljus fläck vid bakkanten halvvägs ut och i regel mycket diffus ljus fläck nära bakhörnet med svarta korta streck inuti.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Inula salicina

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Epiblema cirsiana
Mindre tistelstjälkvecklare
Epiblema simploniana
Fjällstjälkvecklare