Kännetecken: Grå eller brungrå framvingar med två diffusa vita tvärlinjer 1/3 respektive 4/5 ut. Båda linjerna har mörk skuggning mot mitten och den inre har ett kraftigt hack i bakre halvan. Hittas (enbart) inomhus.

Ephestia
kuehniella

Kvarnmott

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 17-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Ephestia mistralella
Kråkrismott
Cadra cautella
Kortvingat fruktmott