Entephria nobiliaria Blågrå fältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Blågrå vingar med flera tandformiga vita eller gulaktiga tvärlinjer. Fläckiga vingfransar och diskpunkt på bakvingarna. Fjällart.
©
♀+♂
Vingbredd: 26-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Saxifraga oppositifolia

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Entephria polata
Högnordisk fältmätare
Entephria punctipes
Sidenglänsande fältmätare