Entephria flavicinctata Gulpudrad fältmätare

Alla foton
Kännetecken: Murrig teckning med distinkt mörkt centralt tvärband med stor diskfläck. Karakteristiska gula fjäll som bildar oregelbundna tvärlinjer. Mörka tvärbandet omgivet av ljusa tandformiga tvärlinjer.
©
♀+♂
Vingbredd: 26-39 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alchemilla, Saxifraga, Sedum

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Entephria caesiata
Grå blåbärsfältmätare