Ennomos erosaria Ekflikmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Renaste vingarna av flikmätarna. Yttre tvärlinjen är tämligen rak vid framkanten och breddas ofta där. Inre tvärlinjen har tydlig vinkel inåt strax innan framkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Carpinus, Fagus, Populus, Pyrus, Quercus, Tilia, Ulmus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Ennomos quercinaria
Bokflikmätare
Ennomos fuscantaria
Askflikmätare
Ennomos autumnaria
Höstflikmätare
Ennomos alniaria
Alflikmätare