Ennomos alniaria Alflikmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Svavelgula hår på mellankroppen som kontrasterar mot vingarna skiljer den från andra flikmätare. Yttre tvärlinjen är mjukt böjd inåt från framkanten som den möter längre ut än hos de andra arterna.
©
♀+♂
Vingbredd: 32-43 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula, Corylus, Populus, Quercus, Salix caprea, Tilia, Ulmus, Vaccinium myrtillus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Ennomos autumnaria
Höstflikmätare
Ennomos quercinaria
Bokflikmätare
Ennomos fuscantaria
Askflikmätare
Ennomos erosaria
Ekflikmätare