Ennomos fuscantaria Askflikmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Ytterfältet brunviolett. Yttre tvärlinjen mjukt svängd inåt från framkanten och möter (nästan) den inre tvärlinjen vid bakkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 35-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Fraxinus excelsior, Ligustrum vulgare

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Ennomos quercinaria
Bokflikmätare
Ennomos erosaria
Ekflikmätare
Ennomos autumnaria
Höstflikmätare
Ennomos alniaria
Alflikmätare