Endothenia marginana Brämrotvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Inre 2/3 av framvingen mörka med svarta och blågrå fläckar. Diffust tvärband 1/3 ut som är vitt vid fram- och bakkant och blågrått i mitten. Yttre 1/3 vit med mörk vingspets och svarta streck in i det vita. Bakvingar ljusa i inre delen.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Dipsacus fullonum, Galeopsis, Pedicularis, Plantago lanceolata, Rhinanthus, Stachys officinalis

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Endothenia oblongana
Klintrotvecklare
Apotomis sauciana
Svart blåbärsknoppvecklare
Endothenia hebesana
Stormhattsrotvecklare