Enarmonia formosana Apelbarkvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Svarta framvingar med rikligt med brungula fläckar. Korta vita streck från framkanten i yttre halvan och långt silvrigt streck från framkanten och parallell med denna. Svarta streck med silvrig begränsning i bakre delen av ytterfältet.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Malus sylvestris, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Pyrus communis, Sorbus

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Cydia lobarzewskii
Trädgårdsvecklare
Cydia janthinana
Hagtornsbärvecklare