Electrophaes corylata Hasselfältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Det bruna mittfältet är karakteristiskt avsnört i bakre halvan. Ytterkantfältet ljusare i mitten och i regel också i bakre halvan. Varierar en del.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Corylus, Crataegus, Prunus padus, Sorbus aucuparia, Tilia

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Lampropteryx suffumata
Vågbandad fältmätare
Ecliptopera silaceata
Gråryggig fältmätare
Eustroma reticulata
Nätådrig parkmätare