Kännetecken: Vita framvingar med gulbruna tvärband och spridda svarta fjäll. Tydlig svart delningslinje i fransarna.

Elachista
subocellea

Halvögongräsmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Brachypodium pinnatum, Brachypodium sylvaticum

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Elachista pollinariella
Pollengräsmal
Elachista dispilella
Fårsvingelgräsmal
Elachista elsaella
Pudergräsmal