Elachista maculicerusella Rörflensgräsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita framvingar med tydlig rundad svart fläck halvvägs ut i bakre delen. Liten svart fläck vid bakkanten nära basen. Diffust brunt tvärband halvvägs ut och ett i regel brutet brunt tvärband 3/4 ut.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Agrostis, Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Brachypodium, Bromus, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Holcus, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Poa

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Elachista albidella
Tuvsävsgräsmal
Elachista scirpi
Havssävsgräsmal
Elachista anserinella
Gulmarmorerad gräsmal
Elachista triatomea
Trepunktsgräsmal
Elachista distigmatella
Tvåpunktsgräsmal