Elachista atricomella Svarthövdad gräsmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Svartbruna framvingar med ett ofta brutet vitt tvärband strax innanför mitten, vit fläck vid bakhörnet och en vid framkanten strax utanför. Mörkgrått huvud. Vingfransarna grå med tydlig svart delningslinje.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Bromus, Carex, Dactylis glomerata

Liknande (8 st)

Detaljer, alla
Elachista poae
Mannagräsmal
Elachista alpinella
Fuktängsgräsmal
Elachista quadripunctella
Fyrpunktsgräsmal
Elachista diederichsiella
Hässlebroddsgräsmal
Elachista elegans
Sen piprörsgräsmal
Elachista pullicomella
Svart vitspetsgräsmal
Elachista tetragonella
Lundstarrsgräsmal