Elachista humilis Tuvtåtelsgräsmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Mörkt brungrå framvingar. Honan har ett brett lite böjt vitt tvärband strax innanför mitten, hanen på sin höjd enstaka vita fjäll. Vit fläck vid bakhörnet och en mitt emot vid framkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Agrostis, Anthoxanthum odoratum, Carex, Festuca, Holcus, Phalaris arundinacea, Poa pratensis

Liknande (9 st)

Detaljer, alla
Elachista subnigrella
Halvsvart gräsmal
Elachista orstadii
Backgräsmal
Elachista pomerana
Sumpgräsmal
Elachista zernyi
Nordgräsmal
Elachista eskoi
Strandgräsmal
Elachista krogeri
Älvgräsmal
Elachista canapennella
Gråvingegräsmal