Elachista consortella Sandgräsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Grå framvingar med diffust lite utåtriktat vitt tvärband halvvägs ut. Vingarna ofta ljusare innanför tvärbandet. Vit framkantsfläck 4/5 ut mitt emot vit bakkantsfläck. Vit fläck i fransarna nära spetsen. Ansikte ljust beige och hjässan ljusgrå.
©
♀+♂
Vingbredd: 7-8 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Poa annua

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Elachista freyerella
Gröegräsmal
Elachista baltica
Gråsvingelsgräsmal
Elachista exactella
Kruståtelsgräsmal
Elachista stabilella
Havsängsgräsmal