Elachista argentella Silvergräsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingar rent vita liksom huvud, palper, ben och antenner. Bakvingar grå. Antenner utan långa hår.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Agrostis, Brachypodium sylvaticum, Bromus erectus, Dactylis glomerata, Festuca ovina, Festuca rubra, Holcus lanatus, Holcus mollis, Phalaris arundinacea, Phleum, Poa pratensis

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Perittia farinella
Vit gräsmal
Elachista dispilella
Fårsvingelgräsmal
Bucculatrix absinthii
Malörtskronmal
Elachista triatomea
Trepunktsgräsmal