Ecpyrrhorrhoë rubiginalis Rödgult ängsmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Rödgula framvingar med mörkbrun framkant och ytterkant. Två mörkbruna tvärlinjer. Den inre rak i främre halvan och hack i bakre, den yttre gör sväng utåt i främre halvan och skarp krök inåt i bakre och nuddar smal diskfläck. Ny art 2010.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Galeopsis, Stachys

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Anania verbascalis
Kungsljusmott