Dypterygia scabriuscula Pilörtsfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig. Brunsvarta framvingar med karakteristisk ljus fläck vid bakhörnet som har en vågig inre begränsning. Ljust centrum av mellankroppen som sticker upp som en kam.
©
♀+♂
Vingbredd: 32-39 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Polygala vulgaris, Polygonum, Rumex, Taraxacum