Drymonia dodonaea Gulsvansspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Varierar en del. Distinkt vitt tvärband 2/3-delar ut på framvingen med i regel ljust fält innanför. Diskfläck saknas. I huvudsak grå och vit, men ibland med rostbrunt inslag.
©
♀+♂
Vingbredd: 33-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Quercus

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Drymonia ruficornis
Vintereksspinnare