Drymonia ruficornis Vintereksspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Varierar lite men alltid grå/svart och vit och med svart diskfläck i form av ett liggande kommatecken. Yttre ljusa tvärlinjen har mörk inre följelinje.
©
♀+♂
Vingbredd: 34-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Drymonia dodonaea
Gulsvansspinnare