Donacaula mucronella Spetssävmott

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Gulbruna eller gråbruna framvingar med ljus bård längs framkanten och brett mörkt stråk bakom detta.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Glyceria, Phragmites

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Pleurota bicostella
Palpljungmal
Chilo phragmitella
Större vassmott
Schoenobius gigantella
Större sävmott