Kännetecken: Omisskännelig. Mörkgrå framvingar med varierande mängd rödbrun pudring. Dubbel sammanhängande oval som ser ut som 8, och liknande njurfläck. Mellanfältet gråast, begränsas av vågiga svarta linjer och är smalast vid bakkanten.

Diloba
caeruleocephala

Blåhuva

Alla foton ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 30-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Corylus, Crataegus, Malus, Populus, Prunus spinosa, Quercus, Salix, Sorbus

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Tethea ocularis
Rödaktig blekmaskspinnare