Dicycla oo Kretsfly

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Omisskännelig. Gulbruna framvingar med flera rödbruna tvärlinjer och med ribborna markerad med samma färg. Bred njurfläck, oval och avlång fläck bakom ovalen med rödbrun kant. En del exemplar har varierande mängd mörkgrå pudring.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus