Diasemia reticularis Bokstavsmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Bruna framvingar i olika nyanser. Vit fläck från bakkanten 1/4 ut och liten vit fläck precis utanför. Vitt tvärband 3/4 ut som viker av rakt mot bakhörnet. Liten vit diskfläck och stor triangulär fläck mitt på som delas av mörka ribbor.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cichorium intybus, Hieracium, Picris, Plantago