Diarsia florida Sumpängsjordfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingar rödbruna eller gulbruna. Svart punkt bakom ovalen. Yttre tvärlinjen har mörk skuggning utåt och mörka streck längs ribborna mellan denna och våglinjen
©
♀+♂
Vingbredd: 32-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna, Caltha palustris, Lamium, Primula, Rubus, Rumex, Urtica, Vaccinium

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Diarsia rubi
Hallonjordfly
Diarsia mendica
Mångformigt jordfly
Diarsia dahlii
Fuktängsjordfly