Depressaria sordidatella Hundkexplattmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Bruna framvingar. Diffus vit fläck strax utanför mitten och flera svarta streck längs ribbor. Några spridda vita fjäll. Längs ytterkanten finns svarta streck. Mellankropp och huvud ungefär som framvingarna.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aegopodium, Angelica, Anthriscus sylvestris, Pastinaca, Peucedanum

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Depressaria badiella
Dysterplattmal
Depressaria pulcherrimella
Ljusryggad bockrotsplattmal
Depressaria douglasella
Ljusryggad morotsplattmal
Depressaria nemolella
Gotländsk säfferotsplattmal
Depressaria olerella
Ljuspunkterad röllikaplattmal
Depressaria pimpinellae
Större bockrotsplattmal