Depressaria olerella Ljuspunkterad röllikaplattmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brunröda framvingar med en vit fläck strax utanför mitten och ett antal längsgående svarta streck. Mellankroppen har samma färg som framvingarna eller något ljusare. Antennsegmenten omväxlande ljusa och mörka.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea millefolium

Liknande (8 st)

Detaljer, alla
Depressaria sordidatella
Hundkexplattmal
Depressaria albipunctella
Vitpunkterad plattmal
Depressaria daucella
Sprängörtsplattmal
Depressaria badiella
Dysterplattmal
Depressaria pulcherrimella
Ljusryggad bockrotsplattmal
Depressaria douglasella
Ljusryggad morotsplattmal
Depressaria nemolella
Gotländsk säfferotsplattmal
Depressaria emeritella
Renfaneplattmal