Depressaria daucella Sprängörtsplattmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna eller rödbruna framvingar med längsgående svarta streck. Ofta mörkare stråk längs ytterkanten så att det bildas ljus kil ut mot spetsen. Mellankropp ljus, ofta med mörkt streck centralt.
©
♀+♂
Vingbredd: 21-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Daucus carota, Oenanthe, Pastinaca

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Depressaria ultimella
Bäckmärkeplattmal
Depressaria radiella
Palsternacksplattmal
Depressaria albipunctella
Vitpunkterad plattmal
Depressaria olerella
Ljuspunkterad röllikaplattmal
Depressaria libanotidella
Större säfferotsplattmal