Kännetecken: Omisskännelig. Nattaktiv. Stor mycket sällsynt migrant. Vingarna är i fräscht tillstånd vackert gräsgröna, men färgen bleks och exemplar i Sverige är nog oftast mer bruna. Vingarna har karakteristiskt flammigt mönster.

Daphnis
nerii

Oleandersvärmare

Alla foton ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 90-130 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vinca minor

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Mimas tiliae
Lindsvärmare