Kännetecken: Purpurbrun framvinge. Vita palper med brunaktigt tredje segment. Otydlig spegel med 4 korta svarta streck. Blågrå streck och korta ljusa streck vid framkanten.

Cydia
tenebrosana

Mindre nyponvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rosa canina, Sorbus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Cydia funebrana
Plommonvecklare
Cydia nigricana
Ärtvecklare
Cydia medicaginis
Lusernvecklare
Pammene germmana
Svart eksolvecklare