Cydia caecana Skogsklövervecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Grå framvingar med yttre 3/4 av framkanten vit med brunsvarta streck som delar av. Ett par av dessa fortsätter mot ytterkanten. Ett par längsgående svarta streck längs stora delar av vingen och tunna svarta streck från framkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Medicago sativa, Onobrychis viciifolia, Ononis spinosa

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Cydia medicaginis
Lusernvecklare
Cydia microgrammana
Puktörnevecklare
Cydia gemmiferana
Backvialsvecklare