Cyclophora quercimontaria Backgördelmätare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Gulbruna vingar med distinkt rödbrun tvärlinje och som mest svaga vita diskpunkter. Tvärlinjen böjer av inåt vid framkanten. Varierar inte så mycket.
©
♀+♂
Vingbredd: 21-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Cyclophora punctaria
Ekgördelmätare
Cyclophora linearia
Bokgördelmätare
Cyclophora puppillaria
Vandringsgördelmätare
Cyclophora porata
Brunvattrad gördelmätare