Cyclophora punctaria Ekgördelmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Gulbruna eller gulvita vingar med distinkt rödbrun tvärlinje och som mest svaga diskpunkter på bakvingarna. Tvärlinjen är rak vid framkanten. Ibland mörka diffusa fläckar nära ytterkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-31 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Quercus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Cyclophora quercimontaria
Backgördelmätare
Cyclophora linearia
Bokgördelmätare
Cyclophora porata
Brunvattrad gördelmätare