Cyclophora puppillaria Vandringsgördelmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Orangeröda vingar med i regel en röd diskpunkt i varierande storlek på all vingar. Mörkt kort streck vid framkanten på framvingen 3/4 ut. Framkanten med knyck nära framhrnet som är spetsigt. En gång i Sverige (1985).
©
♀+♂
Vingbredd: 21-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Erica, Quercus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Cyclophora porata
Brunvattrad gördelmätare
Cyclophora quercimontaria
Backgördelmätare
Cyclophora linearia
Bokgördelmätare