Cyclophora linearia Bokgördelmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Gulbruna eller rödbruna vingar med tre tydliga tvärlinjer. Den mittre distinkt och den yttre taggig. Har ibland små vita diskpunkter.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Quercus, Salix, Vaccinium

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Cyclophora quercimontaria
Backgördelmätare
Cyclophora punctaria
Ekgördelmätare
Cyclophora puppillaria
Vandringsgördelmätare
Cyclophora porata
Brunvattrad gördelmätare