Coptotriche marginea Brämluggmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar med tydligt mörkbrunt stråk längs fram- och ytterkant som ibland fortsätter längs bakre delen av bakkanten. Hjässan mörkbrun och ansiktet ljusgult.
©
♀+♂
Vingbredd: 7-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rubus caesius, Rubus fruticosus, Rubus idaeus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Tischeria ekebladella
Större ekluggmal
Tischeria dodonaea
Mindre ekluggmal
Coptotriche heinemanni
Björnbärsluggmal