Conistra rubiginea Rostgult plattfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Rikligt med mörka fläckar på rostgula vingar gör den i regel lätt att känna igen. Kan ibland nästan sakna mörka fläckar.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fragaria, Malus, Prunus spinosa, Quercus, Rosa, Rubus, Rumex, Salix, Taraxacum

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Conistra vaccinii
Lingonplattfly