Kännetecken: Omisskännelig. Ljusbruna framvingar med vita vingribbor. Centralt vitt streck från vingbasen som breddas mitt på vingen innan det strålar ut längs ribborna. Lokal i Skåne.

Conisania
leineri

Vitribbat strandfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 33-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris